Udostępnij za pośrednictwem


Przegląd — zakończenie wsparcia dla produktu i wycofanie produktu z rynku

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Aby uzyskać wyczerpującą listę produktów firmy Microsoft i oś czasu ich zasad cyklu życia, w tym opcje migracji, należy odwiedzić stronę wyszukiwania cyklu życia produktów firmy Microsoft. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące pomocy technicznej dla produktu, skontaktuj się z przedstawicielem klienta firmy Microsoft. Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.

Omówienie

Gdy produkt osiągnie koniec wsparcia lub usługa zostanie wycofana, nie będą dostępne żadne nowe aktualizacje zabezpieczeń, aktualizacje niezwiązane z zabezpieczeniami ani asystowane wsparcie. Zachęcamy klientów do migracji do najnowszej wersji produktu lub usługi. Płatne programy mogą być dostępne dla odpowiednich produktów.

Większość komercyjnych produktów i usług podlega stałym lub nowoczesnym zasadom, która określa terminy obsługi i wsparcia.

  • Nowoczesne zasady. Produkt objęty nowoczesnymi zasadami jest zgodny z modelem ciągłego wsparcia i obsługi. Klienci muszą wdrożyć najnowszą aktualizację, aby zachować wsparcie. Zanim produkty lub usługi zostaną wycofane, firma Microsoft wyśle odpowiednie powiadomienie z co najmniej 12-miesięcznym wyprzedzeniem.

  • Stałe zasady. Dla produktu objętego stałymi zasadami daty zakończenia wsparcia publikowane są w momencie premiery. Produkty te mają zapewnione zazwyczaj 5 lat wsparcia podstawowego, a następnie 5 lat wsparcia dodatkowego (mogą obowiązywać wyjątki).

    • Gdy produkt osiągnie koniec fazy wsparcia podstawowego, klienci nie będą mogli już otrzymywać aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami ani żądać zmiany projektu i funkcji produktu.
    • Gdy produkt osiągnie koniec wsparcia dodatkowego, oznacza to, że produkt nie będzie już dłużej wspierany.
  • Dodatki Service Pack. W przypadku produktów rządzonymi przez zasady stałe klienci muszą przejść do najnowszego dodatku Service Pack, aby zachować wsparcie. Po wydaniu nowego dodatku Service Pack klienci zachowają 12 lub 24 miesiące wsparcia, aby dać im czas na aktualizację do najnowszego dodatku Service Pack.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą migracji, klienci korporacyjni mogą korzystać z usługi App Assure (część rozwiązania FastTrack) – programu zgodności aplikacji, który pomaga rozwiązać problemy z aplikacjami podczas przechodzenia na najnowsze wersje produktów firmy Microsoft. Dowiedz się więcej o tym programie i o tym, jakie produkty są w nim dostępne na stronie aka.ms/AppAssure.

Dla klientów, którzy potrzebują więcej czasu na przejście na najnowszy produkt, program Extended Security Update (ESU) jest dostępny dla niektórych starszych produktów jako opcja ostatniej instancji. Program ESU zapewnia aktualizacje zabezpieczeń tylko przez okres do 3 lat, po upływie terminu zakończenia wsparcia technicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z menedżerem ds. obsługi klienta, partnerem lub producentem urządzenia.