Udostępnij za pośrednictwem


Zasady stałego cyklu życia

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Zasady stałego cyklu życia mają zastosowanie do wielu produktów komercyjnych i niektórych produktów konsumenckich dostępnych obecnie w ramach zakupu detalicznego i/lub licencjonowania zbiorowego. Zapewniają:

Aby uzyskać dokładne daty zakończenia wsparcia, zobacz artykuł Wyszukiwanie cyklu życia produktów.

Aby kwalifikować się do pomocy technicznej, klienci mogą być zobowiązani do wdrożenia najnowszej aktualizacji lub dodatku Service Pack.

Firma Microsoft dokłada wszelkich starań, aby zapewnić produktom lepsze zabezpieczenia. Chociaż staramy się usuwać luki w zabezpieczeniach podczas opracowywania produktów, luki w oprogramowaniu pozostają faktem i musimy być przygotowani na reakcję po ich wykryciu. Firma Microsoft zaleca klientom zainstalowanie najnowszych wersji produktów, aktualizacji zabezpieczeń i dodatków Service Pack, aby zachować bezpieczeństwo. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat aktualizacji zabezpieczeń, zobacz Przewodnik po aktualizacjach zabezpieczeń. Starsze produkty mogą nie spełniać dzisiejszych bardziej wymagających wymogów bezpieczeństwa. Firma Microsoft może nie być w stanie udostępnić aktualizacji zabezpieczeń dla starszych produktów.

Zasady stałego cyklu życia nie mają zastosowania do wszystkich produktów. Aby wyświetlić konkretne daty rozpoczęcia i zakończenia obsługi technicznej według odpowiedniego produktu, przejdź do wyszukiwania produktów w cyklu życia.

Fazy cyklu życia produktów objętych zasadą stałego cyklu życia

Rodzaj wsparcia Wsparcie podstawowe Rozszerzona pomoc techniczna Poza końcem pomocy technicznej
Prośba o zmianę projektu i funkcji produktu Dostępna Niedostępny Niedostępny
Aktualizacje zabezpieczeń Dostępna Dostępna Dostępne za pośrednictwem rozszerzonego programu aktualizacji zabezpieczeń
Aktualizacje niezwiązane z bezpieczeństwem Dostępna Niedostępny Niedostępny
Samopomoc 1 Dostępna Dostępna Dostępna
Płatna pomoc techniczna Dostępna Dostępna Dostępna 2

1 Samopomoc online jest dostępna przez cały cykl życia produktu i przez co najmniej 12 miesięcy po zakończeniu wsparcia. Artykuły z bazy wiedzy Knowledge Base firmy Microsoft, często zadawane pytania, narzędzia do rozwiązywania problemów i inne zasoby są dostarczane, aby pomóc klientom w rozwiązaniu typowych problemów.

2 Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Często zadawane pytania dotyczące cyklu życia — Rozszerzone aktualizacje zabezpieczeń. Wymagany jest program rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń.

Wsparcie podstawowe

Wsparcie podstawowe jest pierwszą fazą cyklu życia produktu. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack dostępna jest zasadnicza pomoc techniczna dla produktów i usług, która obejmuje *:

 • Pomoc techniczna przed incydentami (wsparcie w incydentach bez opłat, płatne wsparcie w incydentach, wsparcie naliczane co godzinę, wsparcie dla roszczeń gwarancyjnych)
 • Wsparcie aktualizacji zabezpieczeń
 • Możliwość żądania aktualizacji innych niż aktualizacje zabezpieczeń

Uwaga

Korzyści z obsługi incydentów zawarte w licencji, programach licencjonowania (takich jak subskrypcje pakietu Software Assurance lub Visual Studio) lub innych bezpłatnych programach pomocy technicznej są dostępne tylko w fazie podstawowej pomocy technicznej.

Rejestracja w programie konserwacji może być wymagana do uzyskania tych korzyści dla niektórych produktów.

Rozszerzona pomoc techniczna

Faza wsparcia rozszerzonego jest zgodna z głównym wsparciem. Na obsługiwanym poziomie dodatku Service Pack rozszerzona pomoc techniczna obejmuje:

 • Płatne wsparcie 3

 • Aktualizacje zabezpieczeń bez dodatkowych kosztów

Uwaga

 • Ponadto firma Microsoft nie będzie akceptować żądań dotyczących wsparcia gwarancyjnego, zmian w projekcie ani nowych funkcji w fazie wsparcia dodatkowego.

 • Wsparcie dodatkowe nie jest dostępne dla konsumentów, sprzętu konsumenckiego ani produktów multimedialnych.

 • Rejestracja w płatnym programie pomocy technicznej może być wymagana do otrzymania tych korzyści dla niektórych produktów.

3 Dostępne jest ograniczone bezpłatne wsparcie (w zależności od produktu).

Dodatki Service Pack

W ramach starań, aby stale ulepszać oprogramowanie firmy Microsoft, aktualizacje i poprawki są tworzone i wydawane dla rozpoznawanych problemów. Wiele z tych poprawek jest regularnie łączonych w jeden pakiet (nazywany dodatkiem Service Pack), który jest udostępniany do instalacji. Zarówno fazy podstawowej, jak i rozszerzonej pomocy technicznej dla oprogramowania wymagają zainstalowania obsługiwanego dodatku Service Pack, aby nadal otrzymywać pełną pomoc techniczną (w tym aktualizacje zabezpieczeń i DST).

 • Po wydaniu nowego dodatku Service Pack firma Microsoft zapewnia 12 lub 24 miesiące pomocy technicznej dla poprzedniego dodatku Service Pack, w zależności od rodziny produktów (na przykład Windows, Office, Server lub narzędzia deweloperskie).

 • Po zakończeniu pomocy technicznej dla dodatku Service Pack firma Microsoft nie udostępnia już nowych aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji DST i aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami dla danego dodatku Service Pack. Wsparcie uzasadnione z handlowego punktu widzenia będzie nadal dostępne, jak opisano poniżej.

 • Po zakończeniu obsługi produktu kończy się również obsługa wszystkich dodatków Service Pack dla danego produktu. Cykl życia produktu zastępuje zasady dodatku Service Pack.

 • Terminy pomocy technicznej dla dodatków Service Pack pozostają spójne w danej rodzinie produktów.

 • Firma Microsoft publikuje określone terminy pomocy technicznej dla poprzedniego dodatku Service Pack po wydaniu nowego dodatku Service Pack.

Klienci są bardzo zachęcani do pozostania przy w pełni obsługiwanym dodatku Service Pack, aby upewnić się, że posiadają najnowszą i najbezpieczniejszą wersję swojego produktu.

W przypadku klientów korzystających z obsługiwanych produktów z wersjami dodatku Service Pack, które utraciły pełną pomoc techniczną, firma Microsoft oferuje uzasadnioną z handlowego punktu widzenia pomoc techniczną w następujący sposób:

Zdarzenia pomocy technicznej uzasadnione z handlowego punktu widzenia będą świadczone za pośrednictwem działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft oraz zarządzanych przez firmę Microsoft ofert pomocy technicznej (takich jak pomoc techniczna Premier). Jeśli zdarzenie pomocy technicznej wymaga zaangażowania rozwoju oprogramowania w celu uzyskania dalszych wskazówek, wymaga aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami lub wymaga aktualizacji zabezpieczeń, klienci zostaną poproszeni o uaktualnienie do w pełni obsługiwanego dodatku Service Pack.

Uzasadnione z handlowego punktu widzenia wsparcie nie obejmuje opcji angażowania zasobów deweloperskich produktów firmy Microsoft; obejścia techniczne mogą być ograniczone lub niemożliwe.

Macierz rodzin produktów firmy Microsoft i czas trwania pomocy technicznej dodatku Service Pack dla każdej rodziny produktów jest następujący.

Rodzina produktów Czas trwania pomocy technicznej dodatku Service Pack
Klient i serwery systemu Windows 24 miesiące
Dynamics 24 miesiące
Pakiet Office 12 miesięcy
Serwery 12 miesięcy
Narzędzia programistyczne 12 miesięcy
Oprogramowanie konsumenckie, multimedia i gry 12 miesięcy

Począwszy od programu SQL Server 2017, nie zostaną wydane żadne dodatki Service Pack. Program SQL Server jest zgodny z nowoczesnym modelem obsługi, jak opisano w Zapowiedzi modelu nowoczesnej obsługi dla programu SQL Server.

Firma Microsoft zaleca zastosowanie najnowszej aktualizacji zbiorczej (lub wydanej w ostatnim roku) dla odpowiedniej wersji. Zespół pomocy technicznej może wymagać zastosowania określonej aktualizacji zbiorczej, która rozwiązuje określony problem.

Ta zasada pomocy technicznej umożliwia klientom otrzymywanie istniejących aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami lub żądanie nowych aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami dla w pełni obsługiwanych dodatków Service Pack w fazie podstawowej pomocy technicznej.

Dodatki Service Pack nie są automatycznie modyfikowane w celu uwzględnienia aktualizacji niezwiązanych z zabezpieczeniami opracowanych po początkowej dacie wydania dodatku Service Pack. Starszy dodatek Service Pack można zmodyfikować w celu uwzględnienia aktualizacji innych niż zabezpieczenia opracowanych po wydaniu dodatku Service Pack. Skontaktuj się z firmą Microsoft i poproś o modyfikację.

Aktualizacje zabezpieczeń wydane wraz z biuletynami z Microsoft Security Response Center zostaną sprawdzone i skompilowane tylko dla obsługiwanych dodatków Service Pack. Aktualizacje czasu letniego i strefy czasowej są przeznaczone wyłącznie dla w pełni obsługiwanych dodatków Service Pack.

Zdecydowanie zaleca się, aby klienci oceniali i instalowali bieżące dodatki Service Pack w odpowiednim czasie, aby upewnić się, że systemy posiadają najnowsze oprogramowanie zabezpieczające.

Ta zmieniona polityka weszła w życie z dniem 13 kwietnia 2010 r.

Dziennik zmian

Wersje z lutego 2020 r.
DODANO: Autonomiczne zasady dodatku Service Pack zostały usunięte i uwzględnione w zasadach stałego cyklu życia.

Wersje z października 2020 r.
ZAKTUALIZOWANO: Łącze do ujednoliconej pomocy technicznej zostało zaktualizowane.

Wersje z kwietnia 2021 r.
ZAKTUALIZOWANO: Wprowadzenie i zdefiniowanie stałych zasad.

Wersje z października 2021 r.
ZAKTUALIZOWANO: Łącze do przewodnika po aktualizacjach zabezpieczeń.