Przewodnik Szybki start: bezpłatna wersja próbna usługi Microsoft Intune

Usługa Microsoft Intune pomaga w ochronie danych firmy i pracowników, umożliwiając zarządzanie urządzeniami i aplikacjami. W tym przewodniku Szybki start utworzysz bezpłatną subskrypcję w celu wypróbowania usługi Intune w środowisku testowym.

Usługa Intune umożliwia zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM, mobile device management) oraz zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM, mobile app management) z poziomu bezpiecznej usługi opartej na chmurze administrowanej za pomocą centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager. Przy użyciu usługi Intune można zadbać o to, aby używane przez pracowników zasoby firmy (dane, urządzenia i aplikacje) były poprawnie skonfigurowane, otwierane i aktualizowane — stosownie do wymagań i zasad zgodności firmy.

Po zakończeniu procesu tworzenia konta będziesz mieć nową dzierżawę. Dzierżawa to dedykowane wystąpienie usługi Azure Active Directory (Azure AD), w którym jest hostowana Twoja subskrypcja usługi Intune. Następnie możesz skonfigurować dzierżawę, dodać użytkowników i grupy oraz przypisać licencje do użytkowników. Gdy wszystko będzie gotowe, możesz pomóc użytkownikom zarejestrować swoje urządzenia i dodać aplikacje potrzebne do rozpoczęcia nowoczesnego procesu zarządzania punktami końcowymi. Kontynuując, możesz ustawić zasady konfiguracji i ochrony, a także inne funkcje zarządzania punktami końcowymi.

Wymagania wstępne

Przed skonfigurowaniem usługi Microsoft Intune przejrzyj poniższe wymagania:

Rejestrowanie w celu skorzystania z bezpłatnej wersji próbnej usługi Microsoft Intune

Usługę Intune można bezpłatnie testować przez 30 dni. Jeśli masz już konto firmowe, zaloguj się przy użyciu tego konta i dodaj usługę Intune do swojej subskrypcji. W przeciwnym razie zarejestruj nowe konto, aby korzystać z usługi Intune w swojej organizacji.

Ważne

Nie można połączyć istniejącego konta służbowego po zarejestrowaniu nowego konta.

Aby zarejestrować się w celu skorzystania z usługi Microsoft Intune w wersji próbnej, wykonaj poniższe czynności:

 1. Przejdź do strony Konfigurowanie konta w usłudze Intune.

 2. Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Jeśli masz już konto skonfigurowane z inną usługą firmy Microsoft przy użyciu adresu e-mail, możesz zalogować się, aby korzystać z konta w wersji próbnej usługi Intune, lub utworzyć nowe konto. W poniższej czynności założono, że tworzysz nowe konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — wprowadzanie adresu e-mail

 3. Kliknij pozycję Skonfiguruj konto, aby utworzyć nowe konto.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — tworzenie konta

 4. Dodaj swoje imię i nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, rozmiar firmy i region. Następnie kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga

  Jeśli większość operacji informatycznych i użytkowników korzysta z innych ustawień regionalnych niż Ty, możesz wybrać odpowiednie ustawienia regionalne w obszarze Kraj lub region. Usługa Intune używa informacji o ustawieniach regionalnych do udostępniania odpowiednich usług. Tego ustawienia nie można później zmienić.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — dodawanie szczegółów konta

 5. Kliknij pozycję Wyślij kod weryfikacyjny, aby sprawdzić dodany numer telefonu.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — wysyłanie kodu weryfikacyjnego

 6. Wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymasz na urządzeniu przenośnym, a następnie kliknij pozycję Weryfikuj.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — weryfikowanie konta

 7. Dodaj nazwę domeny dla wersji próbnej reprezentującą Twoją firmę lub organizację. Twoja nazwa zostanie dodana przed .onmicrosoft.com. Kliknij pozycję Sprawdź dostępność > Dalej. Jeśli chcesz, możesz później zmienić tę nazwę domeny na niestandardową nazwę domeny.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — dodawanie nazwy domeny

  Uwaga

  Jeśli Twoja organizacja ma własną domenę niestandardową, której chcesz używać (bez końcówki .onmicrosoft.com), możesz ją zmienić w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 zgodnie z opisem w dalszej części tego artykułu.

 8. Dodaj nazwę użytkownika i hasło, za pomocą których będziesz się logować do usługi Microsoft Intune. Przejrzyj umowę wersji próbnej i oświadczenie o ochronie prywatności. Kliknij pozycję Utwórz konto, aby utworzyć konto.

  Ważne

  Pamiętaj, aby zanotować swoją nazwę użytkownika i hasło.

  Zrzut ekranu przedstawiający stronę konfigurowania konta w usłudze Microsoft Intune — dodawanie nazwy użytkownika i hasła

 9. Po utworzeniu konta zobaczysz swoją nazwę użytkownika. Użyjesz tej nazwy użytkownika do zalogowania się do usługi Intune. Ponadto otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą informacje o koncie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Stanowi ona potwierdzenie, że Twoja subskrypcja jest aktywna.

Logowanie do usługi Intune w centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager

Jeśli jeszcze nie zalogowano się do portalu, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz nowe okno przeglądarki i na pasku adresu wpisz adres https://endpoint.microsoft.com.

 2. Do zalogowania użyj identyfikatora użytkownika otrzymanego w powyższych krokach. Identyfikator użytkownika będzie podobny do następującego: yourID@yourdomain.onmicrosoft.com.

  Obrazek przedstawiający stronę logowania do portalu

Po utworzeniu konta w celu korzystania z wersji próbnej na adres e-mail podany podczas rejestracji zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca informacje o koncie. Stanowi ona potwierdzenie, że Twoja wersja próbna jest aktywna.

Porada

Praca z programem Microsoft Endpoint Manager może być efektywniejsza w trybie normalnym niż w trybie prywatnym.

Potwierdzanie urzędu MDM w programie Microsoft Endpoint Manager

Domyślnie urząd oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) jest ustawiany podczas tworzenia bezpłatnej wersji próbnej. Możesz potwierdzić, że urząd MDM został ustawiony, wykonując następujące czynności:

 1. Jeśli jeszcze się nie zalogowano, zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.
 2. Kliknij pozycję Administracja dzierżawą.
 3. Wyświetl szczegóły dzierżawy. Urząd MDM należy ustawić na Microsoft Intune.

Jeśli po zalogowaniu się do programu Microsoft Endpoint Manager zobaczysz pomarańczowy baner informujący o tym, że nie ustawiono jeszcze urzędu MDM, możesz go teraz aktywować. Ustawienie urzędu zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM) określa metodę zarządzania urządzeniami. Urząd MDM musi być ustawiony, aby użytkownicy mogli zarejestrować urządzenia na potrzeby zarządzania.

Ustawianie usługi Intune jako urzędu MDM

 1. Jeśli nie masz skonfigurowanego urzędu MDM, zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.

 2. Wybierz pomarańczowy transparent, aby otworzyć ustawienie Urząd zarządzania urządzeniami przenośnymi. Pomarańczowy transparent jest wyświetlany tylko wtedy, gdy nie ustawiono jeszcze urzędu MDM.

  Uwaga

  Po ustawieniu urzędu MDM jego wartość zostanie wyświetlona w okienku Administracja dzierżawcza. Pomarańczowy transparent jest wyświetlany tylko wtedy, gdy nie ustawiono jeszcze urzędu MDM.

  Obraz bloku Wybierz urząd MDM

 3. Jeśli urząd MDM nie jest ustawiony, w obszarze Wybór urzędu MDM ustaw dla urzędu MDM opcję Urząd MDM usługi Intune.

Aby uzyskać więcej informacji na temat urzędu MDM, zobacz artykuł Ustawianie urzędu zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Konfigurowanie niestandardowej nazwy domeny (opcjonalnie)

Jak wspomniano powyżej, jeśli organizacja ma własną domenę niestandardową, której chcesz użyć zamiast domeny .onmicrosoft.com, możesz ją zmienić w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Nazwę domeny niestandardowej możesz dodać, zweryfikować i skonfigurować, wykonując następujące kroki.

Ważne

Początkowej części nazwy domeny onmicrosoft.com nie można zmienić ani usunąć. Jednak można dodać, zmienić lub usunąć niestandardowe nazwy domen używane w połączeniu z usługą Intune, aby zachować wyraźną tożsamość firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie nazwy domeny niestandardowej.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 i zaloguj się za pomocą konta administratora.

 2. W okienku nawigacji wybierz pozycję Konfiguracja > Domeny > Dodaj domenę.

 3. Wpisz niestandardową nazwę domeny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne platformy Microsoft 365 — dodawanie domeny

 4. Zweryfikuj swoje prawo własności do domeny wprowadzonej w poprzedniej części.

  Wybranie pozycji Wyślij kod pocztą e-mail spowoduje wysłanie wiadomości e-mail do zarejestrowanego dla domeny kontaktu. Po otrzymaniu wiadomości e-mail skopiuj kod i wprowadź go w polu z etykietą Tutaj wprowadź kod weryfikacyjny. Jeśli kod weryfikacyjny będzie zgodny, domena zostanie dodana do dzierżawy. Wyświetlony adres e-mail może nie wyglądać znajomo. Niektórzy rejestratorzy ukrywają rzeczywisty adres e-mail. Adres email może być także inny niż podany podczas rejestrowania domeny.

  Zrzut ekranu przedstawiający centrum administracyjne platformy Microsoft 365 — weryfikowanie domeny

  Uwaga

  Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące weryfikowania za pomocą rekordu TXT, zobacz artykułTworzenie rekordów DNS u dowolnego dostawcy hostingu DNS dla platformy Microsoft 365.

Potwierdź Twoje licencje

Licencja usługi Microsoft Intune jest tworzona po utworzeniu konta w bezpłatnej wersji próbnej usługi Intune. W ramach tej wersji próbnej będziesz mieć również subskrypcję usługi Enterprise Mobility + Security (EMS). Subskrypcja Enterprise Mobility + Security (EMS) obejmuje zarówno usługę Azure Active Directory — wersja Premium, jak i usługę Microsoft Intune.

Aby potwierdzić usługę Azure Active Directory — wersja Premium i usługę Microsoft Intune, zobacz artykuł Potwierdzanie licencji.

Środowiska pracy administratora

Istnieją dwa portale, których będziesz używać najczęściej:

 • Centrum administracyjne programu Microsoft Endpoint Manager (https://endpoint.microsoft.com/) to miejsce, w którym można eksplorować możliwości usługi Intune. W tym centrum administrator może współpracować z usługą Intune.
 • Centrum administracyjne platformy Microsoft 365 (https://admin.microsoft.com) umożliwia dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi, jeśli nie używasz w tym celu usługi Azure Active Directory. Możesz również zarządzać innymi aspektami konta, w tym rozliczeniami i pomocą techniczną.

Następne kroki

W tym przewodniku Szybki start została utworzona bezpłatna subskrypcja, aby wypróbować usługę Intune w środowisku testowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania usługi Intune, zobacz Konfigurowanie usługi Intune.

Aby zapoznać się z kolejnymi przewodnikami Szybki start dotyczącymi usługi Intune, przejdź do kolejnego przewodnika Szybki start.