Zarządzanie formami płatności

Ważna

Od 26 stycznia 2021 r. nowe konta bankowe nie są już obsługiwane dla klientów z Belgii, Francji, Włoch, Luksemburga, Portugalii, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Jeśli jesteś obecnym klientem w jednym z tych krajów, możesz nadal płacić za subskrypcję przy użyciu istniejącego konta bankowego, które działa poprawnie. Nie można jednak dodawać nowych subskrypcji do konta bankowego.

Kupując produkty lub usługi biznesowe firmy Microsoft, możesz użyć istniejącej metody płatności lub dodać nową. Za kupione produkty możesz zapłacić przy użyciu karty kredytowej lub debetowej albo konta bankowego.

Jeśli Twoje konto biznesowe ma profil rozliczeniowy, a Ty jesteś właścicielem profilu rozliczeniowego lub jego współautorem, możesz używać profilu rozliczeniowego wspomaganego przez kartę płatniczą lub płatności fakturowane w celu dokonywania zakupów lub opłacania rachunków. Jeśli jesteś menedżerem ds. faktur rozliczeniowych, do opłacania rachunków możesz używać tylko profilu rozliczeniowego. Aby dowiedzieć się więcej o profilach i rolach rozliczeniowych, zobacz Zarządzanie profilami rozliczeniowymi.

Jeśli Twoje konto biznesowe nie ma profilu rozliczeniowego, każdy administrator globalny lub administrator ds. rozliczeń może zarządzać dowolnym kontem bankowym dodanym do tego konta biznesowego i używać go. Można jednak zarządzać dodanymi kartami płatniczymi lub ich używać.

Uwaga

Opcja płatności za pomocą konta bankowego nie jest dostępna w niektórych krajach lub regionach.

Musisz użyć metody płatności z tego samego kraju, w którym funkcjonuje dzierżawa.

Porada

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej kroków opisanych w tym temacie, rozważ współpracę ze specjalistą firmy Microsoft ds. małych firm. Dzięki Pomocy biznesowej Ty i Twoi pracownicy uzyskujecie całodobowy dostęp do wsparcia ze strony specjalistów ds. małych firm w miarę rozwoju Twojej firmy — od dołączania do codziennego użytkowania.

Obejrzyj: aktualizowanie metody płatności

Z łatwością możesz zaktualizować metodę płatności dla subskrypcji platformy Microsoft 365 Business. Szczegółowe informacje, takie jak używane karty płatnicze, imię i nazwisko lub adres, można zmienić.

Przed rozpoczęciem

Musisz być administratorem globalnym lub administratorem ds. rozliczeń, aby wykonywać zadania opisane w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Role administratora — informacje.

Dodaj formę płatności

Dodawanie metody płatności nie wiąże się z żadnymi subskrypcjami. Aby przypisać jedną subskrypcję do metody płatności, zobacz Zmienianie metody płatności dla pojedynczej subskrypcji. Aby zamienić wszystkie subskrypcje, które korzystają z innej metody płatności, na nową metodą, zobacz Zamienianie metody płatności.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony FormypłatnościRozliczanie>rachunków&>.
 2. Wybierz pozycję Dodaj metodę płatności.
 3. Na stronie Metody płatności wybierz metodę płatności z menu rozwijanego.
 4. Wprowadź informacje dla nowej karty kredytowej lub konta bankowego, a następnie wybierz pozycję Dodaj.

Aktualizuj szczegóły dotyczące metody płatności.

Możesz zmienić nazwę na karcie kredytowej lub debetowej, w adresie rozliczeniowym lub datę wygaśnięcia istniejącej metody płatności. Nie można jednak zmienić numeru karty płatniczej ani numeru rachunku. Jeśli numer rachunku uległ zmianie, zastąp go inną metodą płatności, a następnie usuń starą metodę płatności.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony FormypłatnościRozliczanie>rachunków&>.
 2. Zaznacz wiersz metody płatności, który chcesz zaktualizować. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Edytuj.
 3. Zaktualizuj informacje o metodzie płatności, a w tym nazwę na karcie kredytowej lub debetowej, adres na fakturze lub datę wygaśnięcia, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Zmienianie metody płatności

W przypadku zmieniania metody płatności należy ją zastąpić dla wszystkich subskrypcji i profilów rozliczeniowych, które korzystają z tej samej metody płatności. Zastąpienie metody płatności nie powoduje usunięcia istniejącej metody płatności. Nadal masz możliwość wybrania innych subskrypcji i profilów rozliczeniowych oraz używać ich.

Aby zmienić metodę płatności dla jednej subskrypcji, zobacz Zmienianie metody płatności dla pojedynczej subskrypcji.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony FormypłatnościRozliczanie>rachunków&>.
 2. Zaznacz wiersz metody płatności, który chcesz zastąpić. W prawym okienku jest lista wszystkich profilów rozliczeń i poszczególnych subskrypcji, które korzystają z wybranej metody płatności.
 3. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Zastąp metodę płatności dla wszystkich elementów.
 4. Aby użyć istniejącej metody płatności, wybierz ją z listy rozwijanej, a następnie wybierz pozycję Zastąp.

  Uwaga

  Jeśli masz subskrypcje skojarzone z profilem rozliczeń, możesz płacić za nie tylko za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Jeśli masz konta bankowe wymienione na stronie Metody płatności, nie są one dostępne do wybrania z listy rozwijanej.

 5. Aby dodać nową metodę płatności, wybierz pozycję Dodaj metodę płatności.
 6. W okienku Dodaj metodę płatności wprowadź informacje o koncie, a następnie wybierz pozycję Zapisz. Musisz użyć metody płatności z tego samego kraju, w którym jest dzierżawa.
 7. Nowa metoda płatności jest już wybrana na liście rozwijanej. Wybierz pozycję Zastąp.

Zmienianie metody płatności dla pojedynczej subskrypcji

Możesz zmienić metodę płatności używaną do płacenia za jedną subskrypcję.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Rozliczenia>Twoje produkty.
 2. Na karcie Produkty znajdź subskrypcję, za którą chcesz zapłacić przy użyciu alternatywnej metody płatności.
 3. Wybierz pozycję z trzema kropkami (więcej akcji), a następnie wybierz pozycję Zamień metodę płatności.
 4. Z listy rozwijanej w okienku Zamień metodę płatności wybierz alternatywną metodę płatności lub dodaj metodę płatności.
 5. Jeśli dodasz metodę płatności, wprowadź dane szczegółowe karty płatniczej lub rachunku bankowego, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
 6. Sprawdź, czy wybrana metoda płatności jest poprawna, a następnie wybierz pozycję Zastąp.

Usuwanie metody płatności

Możesz usunąć tylko metodę płatności, która nie jest dołączona do subskrypcji lub profilu rozliczeniowego. Dotyczy to wszystkich subskrypcji, niezależnie od ich statusu.

Usuwanie metody płatności bez dołączonych subskrypcji i profilów rozliczeniowych

Jeśli Twoja metoda płatności nie jest powiązana z żadną subskrypcją lub profilem rozliczeniowym, możesz ją od razu usunąć.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony FormypłatnościRozliczanie>rachunków&>.
 2. Znajdź metodę płatności do usunięcia, wybierz trzy kropki, a następnie wybierz pozycję Usuń.
 3. U dołu prawego okienka wybierz pozycję Usuń.

Usuwanie metody płatności z dołączonymi subskrypcjami lub profilami rozliczeniowymi

Jeśli do dowolnej subskrypcji lub profilów rozliczeniowych dołączono metodę płatności, najpierw zastąp ją istniejącą metodą płatności lub dodaj nową, a następnie usuń starą metodę płatności.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony FormypłatnościRozliczanie>rachunków&>.
 2. Zaznacz wiersz dotyczący metody płatności, aby ją usunąć. W prawym okienku jest wyświetlana lista istniejących subskrypcji, które korzystają z tej metody płatności.
 3. W prawym okienku wybierz pozycję Usuń.
 4. Aby użyć istniejącej metody płatności, wybierz ją z listy rozwijanej, wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz pozycję Zastąp.

  Uwaga

  Jeśli masz subskrypcje skojarzone z profilem rozliczeniowym, możesz płacić za nie tylko za pomocą karty płatniczej. Jeśli masz konta bankowe wymienione na stronie Metody płatności, nie są one dostępne do wybrania z listy rozwijanej.

 5. Aby dodać nową metodę płatności, wybierz pozycję Dodaj metodę płatności.
 6. Wybierz typ metody płatności, którą chcesz dodać, wprowadź informacje o rachunku bankowym, a następnie wybierz pozycję Zapisz.
 7. Nowa metoda płatności jest już wybrana na liście rozwijanej. Wybierz pozycję Dalej.
 8. Wybierz pozycję Usuń.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

Problem Czynności umożliwiające rozwiązywanie problemów
Wyświetlany jest komunikat o błędzie: „W przeglądarce jest obecnie ustawione blokowanie plików cookie”. Ustaw przeglądarkę tak, aby zezwolić na pliki cookie innych firm i spróbuj ponownie.
Moja karta kredytowa lub debetowa została odrzucona. Jeśli płacisz kartą kredytową lub debetową i karta zostanie odrzucona, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że firma Microsoft nie może przetworzyć płatności. Sprawdź dwukrotnie, czy szczegóły karty — numer karty, data wygaśnięcia, nazwa na karcie i adres, w tym miasto, stan i kod pocztowy — są wyświetlane dokładnie tak, jak na karcie i w instrukcji. Możesz zaktualizować informacje o karcie i od razu przesłać płatność, używając linku Rozlicz saldo w sekcji Rozliczenia na stronie szczegółów subskrypcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co zrobić, jeśli mam nieuregulowane saldo?

Jeśli nadal jest wyświetlany komunikat „Odrzucono”, skontaktuj się z bankiem. Być może Twoja karta płatnicza nie jest aktywna. Jeśli niedawno otrzymano pocztą kartę płatniczą ze zaktualizowaną datą ważności, upewnij się, że jest ona uaktywniona. Bank może też poinformować Cię, że karta płatnicza nie jest zatwierdzona do dokonywania transakcji internetowych, międzynarodowych lub cyklicznych.
Chcę zaktualizować numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego. Nie można zmienić numeru karty płatniczej ani numeru rachunku bankowego w ramach istniejącej metody płatności. Jeśli numer karty płatniczej lub numer rachunku bankowego uległ zmianie, zastąp go inną metodą płatności, która spowoduje przeniesienie wszystkich aktywnych subskrypcji z danej metody płatności do nowej, a następnie usunięcie starej metody płatności.
Do mojego konta mam przypisaną tylko jedną kartę płatniczą lub jeden rachunek bankowy i chcę go usunąć. Jeśli masz tylko jedną metodę płatności, musisz ją zastąpić nową metodą płatności, zanim będzie możliwe jej usunięcie.
Nie mogą dodać mojej karty płatniczej lub rachunku bankowego. Musisz użyć metody płatności z tego samego kraju, w którym funkcjonuje dzierżawa. Jeśli masz problem z wprowadzeniem informacji o karcie płatniczej lub rachunku bankowym, możesz skontaktować się z pomocą techniczną.

Płatność za subskrypcję biznesową (artykuł)
Zarządzanie profilami rozliczeniowymi (artykuł)
Zmienianie częstotliwości rozliczeń (artykuł)