Usuwanie danych osobowych z Copilot for Sales

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe zapisane w aplikacji Copilot for Sales, musisz usunąć całe konto aplikacji Copilot for Sales. Usunięcie konta Copilot for Sales spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z Tobą danych, w tym danych innych niż osobowe, które zostały zapisane w aplikacji Copilot for Sales. Aby korzystać z niego ponownie, Copilot for Sales użytkownik musi odłączyć się od niego i musi go użyć ponownie. Usunięcie konta Copilot for Sales nie powoduje usunięcia danych przechowywanych w systemie CRM. Powoduje to jedynie usunięcie danych Copilot for Sales użytkownika.

  1. Otwórz Copilot for Sales.

  2. Wybierz Opcje (...) w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Informacje>Prywatność.

  3. Wybierz pozycję Usuń konto.

  4. W komunikacie potwierdzenia wybierz Usuń konto.