Jak zmienić odbiorców i typ portalu microsoft Dynamics 365

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące używania opcji Zarządzaj wystąpieniem Dynamics 365 w celu zmiany na inną grupę odbiorców portalu i typ portalu microsoft Dynamics 365 Portal.

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM
Oryginalny numer KB: 4091253

Symptomy

Po skonfigurowaniu portalu microsoft Dynamics 365 opcja zmiany grupy odbiorców portalu jest wyłączona na stronie Szczegóły portalu.

Przyczyna

Tej opcji nie można zmienić na stronie Szczegóły portalu.

Rozwiązanie

Możesz zmienić nazwę na inną grupę odbiorców i typ portalu, korzystając z opcji Zarządzaj wystąpieniem Dynamics 365:

  1. Przejdź do centrum administracyjnego Dynamics 365, a następnie wybierz kartę Aplikacje.
  2. Wybierz wiersz aplikacji dla dodatku portalu, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.
  3. Wybierz pozycję Zarządzaj wystąpieniem Dynamics 365.
  4. Wybierz pozycję Aktualizuj wystąpienie Dynamics 365.
  5. Użyj wyświetlanych opcji, aby zmienić typ odbiorców portalu lub portalu.