Data żądana we wpisie zamówienia sprzedaży (40.100.00) jest domyślnie niepoprawna dla pierwszego wprowadzonej kolejności

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że data żądana we wpisie zamówienia sprzedaży (40.100.00) jest domyślnie niepoprawna dla pierwszego zamówienia wprowadzonej w usłudze Microsoft Dynamics SL.

Dotyczy: Microsoft Dynamics SL
Oryginalny numer KB: 2953163

Symptomy

Wartość domyślna Data żądana we wpisie zamówienia sprzedaży (40.100.00) jest niepoprawna dla pierwszego zamówienia wprowadzonej po otwarciu ekranu.

Rozwiązanie

Użyj jednej z następujących rozwiązań jako obejścia tego problemu.

Rozdzielczość 1: Otwórz ekran i wybierz przycisk Nowy lub naciśnij klawisze Ctrl+N przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych na ekranie.

Rozwiązanie 2. Utwórz następujące dostosowanie ekranu, dodając kod do obiektu Sales Order Number:

Private Sub cordnbr_0_Chk(ChkStrg As String, retval As Integer)
If InStr(ChkStrg, "NEW") > 0 Then
 Call ApplSetfocus("cinvtid_1")
 Call ApplSetfocus("csotypeid_0")
End If
End Sub