Pole Dostępne zapasy pozostaje fałszywe (zero) po dodaniu spisu do systemu zakupów lub zakupów do systemu spisu

Ten artykuł zawiera rozwiązanie problemu polegającego na tym, że pole Dostępne zapasy pozostaje fałszywe (zero) po dodaniu spisu do systemu zakupów lub zakupów do systemu spisu w usłudze Microsoft Dynamics SL.

Dotyczy: Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 1, Microsoft Dynamics SL 2011 Service Pack 2, Microsoft Dynamics SL 2015
Oryginalny numer KB: 3049901

Symptomy

Po dodaniu modułu Inventory do systemu używającego zakupów pole inavail w rekordzie konfiguracji zamówienia zakupu (posetup.inavail) pozostaje 0 (zero), aby wskazać, że spis nie jest dostępny w usłudze Microsoft Dynamics SL.

Rozwiązanie

Uruchom następującą instrukcję aktualizacji SQL w SQL Server Management Studio.

update posetup set inavail = '1'