Błąd "System Message 6909" podczas próby wydania partii sprawdzania wielu cykli dla dostawcy, który nie ma historii dla bieżącego roku

Ten artykuł zawiera rozwiązania umożliwiające naprawienie błędu występującego po wydaniu partii sprawdzania wielu cykli dla dostawcy, który nie ma historii dla bieżącego roku.

Dotyczy: Microsoft Dynamics SL 2011
Oryginalny numer KB: 2938255

Symptomy

Rozważmy następujące kwestie w temacie Konta płatne w usłudze Microsoft Dynamics SL:

Próbujesz zwolnić partię czeków, w której czek płaci 2 kupony z różnymi walutami, a dostawca nie ma rekordu APHist dla roku, do którego publikujesz partię. W takiej sytuacji zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Komunikat systemowy 6909 "Inny proces dodał już element cursor=DefaultCreated. Program musi zostać zakończony.".

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

Uchwała 1

Zamknij konto płatne za rok. Następnie zwolnij partię.

Uchwała 2

Wprowadź kupon w wysokości 0,01 USD dla dostawcy na przyszły rok, a następnie zwolnij go. Spowoduje to utworzenie rekordu aphist dla tego przyszłego roku. Następnie zwolnij zawieszoną partię sprawdzania i powinna zostać prawidłowo wydana.