Ręczne rejestrowanie kontrolki ActiveX (ocx)

W tym artykule przedstawiono sposób ręcznego rejestrowania kontrolki ActiveX za pomocą polecenia Regsvr32.

Oryginalna wersja produktu: Visual FoxPro
Oryginalny numer KB: 146219

Podsumowanie

Podczas dystrybucji aplikacji Microsoft Visual FoxPro używającej kontrolki ActiveX (pliku ocx) plik ocx musi być poprawnie zarejestrowany, aby działał poprawnie. Kreator instalacji programu Visual FoxPro lub InstallShield Express w programie Visual FoxPro 7.0 lub nowszej wersji programu Visual FoxPro poprawnie zarejestruje plik ocx, pod warunkiem że pole wyboru OLE zostanie zaznaczone w kroku 6 dla pliku ocx. Jeśli aplikacja Visual FoxPro korzystająca z pliku ocx jest dystrybuowana przez inną metodę, plik ocx musi zostać zarejestrowany ręcznie. W tym artykule opisano sposób ręcznego rejestrowania pliku ocx.

Więcej informacji

Za pomocą programu Microsoft Register Server (Regsvr32.exe) można ręcznie zarejestrować 32-bitowy plik ocx w 32-bitowym systemie operacyjnym. W programach Visual FoxPro 3.0 i 3.0b Regsvr32.exe znajduje się w katalogu \Vfp\Samples\Ole, a w programie Visual FoxPro 5.0 Regsvr32.exe znajduje się w katalogu \Vfp. W programie Visual FoxPro 6.0 Regsvr32.exe znajduje się w katalogu Distrib.src katalogu Visual FoxPro. Może być dystrybuowany za pomocą aplikacji Visual FoxPro. Składnia korzystania z Regsvr32.exe jest następująca:

 Regsvr32 [/u] [/s] <OCX File Name>

Uwaga

/u oznacza wyrejestrowanie pliku ocx. /s oznacza tryb dyskretny (brak komunikatów).

Poniższy przykład rejestruje kontrolkę ActiveX mapi firmy Microsoft bez wyświetlania żadnych komunikatów:

Regsvr32 /s MSMAPI32.OCX

Aby zaimplementować ten przykład w aplikacji Visual FoxPro, użyj polecenia RUN w następujący sposób:

RUN /N Regsvr32 /s MSMAPI32.OCX

Uwaga

Jeśli podczas rejestrowania kontrolki wystąpi błąd, wykonaj następujące czynności:

 1. Sprawdź w rejestrze, czy kontrolka nie została wcześniej zarejestrowana.

 2. Sprawdź, czy następujące pliki znajdują się w katalogu Windows\System:

  mfc30.dll olepro32.dll msvcrt20.dll
  mfc40.dll msvcrt40.dll
  

  Jeśli brakuje jednego z tych plików, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

  Błąd: Kod błędu OLE 0x80040112: Nie znaleziono odpowiedniej licencji dla tej klasy.