Test wiedzy

Ukończone

Twoja firma używa usługi Azure Monitor dla aplikacji detalicznych opartych na chmurze na platformie Azure. Konfigurujesz powiadomienia i alerty, aby upewnić się, że odpowiedni zespół może podjąć natychmiastowe działania w celu obsługi klientów. Kilka zespołów przesłało wymagania dotyczące konfiguracji i pytania dotyczące twojej uwagi:

  • Zespół IT potrzebuje podsumowania typów alertów i opcji stanu.

  • Dział pomocy technicznej klienta zażądał automatycznych akcji alertów, aby szybko rozwiązać problemy z witryną internetową.

  • Aplikacja wyszukiwania spisu jest używana 24/7. Silna wydajność aplikacji ma kluczowe znaczenie dla obsługi codziennych operacji.

Odpowiedz na następujące pytania

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde z poniższych pytań. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

1.

Co wskazuje alert w stanie Potwierdzono ?

2.

Która funkcja usługi Azure Monitor może powiadamiać administratorów w czasie rzeczywistym o krytycznych problemach z aplikacjami?

3.

Która z następujących elementów składa się z następujących elementów?