Rozwiązywanie problemów z łącznością w programie SQL Server

Dotyczy: SQL Server
Oryginalny numer KB: 4009936

Istnieją różne przyczyny problemów z łącznością w programie SQL Server. W tej serii artykułów opisano najbardziej typowe problemy z łącznością w programie SQL Server oraz narzędzia i metody, których można użyć do ich rozwiązania.

Uwaga

Jeśli problem dotyczy wielu instancji SQL Server w środowisku lub występuje z przerwami, zazwyczaj wskazuje to na problemy z zasadami systemu Windows lub siecią. Mimo że ta seria artykułów zawiera wskazówki, może ona nie rozwiązać w praktyce niektórych określonych scenariuszy.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów zaznacz pole wyboru Zalecane wymagania wstępne i lista kontrolna rozwiązywania problemów z łącznością w przypadku dzienników, które powinny być zbierane, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów. Dostępny jest również wykaz szybkich akcji w celu uniknięcia typowych błędów łączności podczas pracy z programem SQL Server.

Typowe problemy z łącznością

Skorzystaj z poniższej listy, aby przejść do odpowiedniej strony artykułu i uzyskać szczegółowe instrukcje rozwiązywania problemów dla Twojego scenariusza:

Narzędzia i metody, które ułatwiają rozwiązywanie problemów z łącznością

W poniższych artykułach podano szczegółowe informacje dotyczące różnych narzędzi i procedur rozwiązywania problemów z różnymi błędami łączności:

Zobacz też

Strona wiki dotycząca połączeń CSS SQL