rozwiązywanie problemów z System Center Virtual Machine Manager

Rozwiązywanie problemów z programem Virtual Machine Manager — Zapraszamy! W tych artykułach wyjaśniono, jak określić, zdiagnozować i rozwiązać problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z System Center Virtual Machine Manager. W okienku nawigacji po lewej stronie przejrzyj listę artykułów lub użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć problemy i rozwiązania.

Host, klaster, zarządzanie biblioteką

Przewodnik z instrukcjami