Ręczne edytowanie pliku Boot.ini w środowisku systemu Windows Server 2003

W tym artykule opisano sposób ręcznego edytowania pliku Boot.ini w środowisku systemu Microsoft Windows Server 2003.

Dotyczy: Windows Server 2003
Oryginalny numer KB: 323427

Podsumowanie

Plik Ntldr używa informacji w pliku Boot.ini, aby wyświetlić ekran modułu ładującego bootstrap, z którego wybrano system operacyjny. Ten ekran jest oparty na informacjach w pliku Boot.ini. Jeśli nie wybierzesz wpisu, zanim licznik osiągnie wartość 0 (zero), ntldr ładuje system operacyjny określony przez parametr domyślny w pliku Boot.ini.

Instalator systemu Windows Server 2003 umieszcza plik Boot.ini w katalogu głównym partycji systemowej.

Przed edytowaniem pliku Boot.ini zmodyfikuj opcje folderu, aby móc wyświetlać ukryte pliki, a następnie utworzyć kopię zapasową pliku Boot.ini.

Uwaga

Możesz również edytować plik Boot.ini przy użyciu narzędzia konfiguracji systemu (Msconfig.exe). Aby uruchomić narzędzie konfiguracji systemu, kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz msconfig w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.

Modyfikowanie opcji folderów

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Start, a następnie kliknij pozycję Eksploruj.
 2. W menu Narzędzia kliknij pozycję Opcje folderów, a następnie kliknij pozycję Wyświetl.
 3. W obszarze Ustawienia zaawansowane kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki i foldery, kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane), kliknij przycisk Tak, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Znajdź partycję systemową, znajdź i kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij pozycję Właściwości.
 5. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Tylko do odczytu , a następnie kliknij przycisk OK.

Zapisywanie kopii zapasowej pliku Boot.ini

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Start, a następnie kliknij pozycję Eksploruj.
 2. Znajdź partycję systemową, znajdź i kliknij prawym przyciskiem myszy plik Boot.ini, a następnie kliknij przycisk Kopiuj.
 3. Znajdź i kliknij folder, w którym chcesz skopiować plik Boot.ini, a następnie kliknij pozycję Wklej w menu Edytuj .

Przykładowy plik Boot.ini

Poniżej przedstawiono przykład domyślnego pliku Boot.ini z komputera z systemem Windows Server 2003:

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows .NET Standard Server" /fastdetect 

Poniżej przedstawiono przykład tego samego pliku Boot.ini po dodaniu innej partycji z systemem Microsoft Windows XP Professional.

[boot loader] 
timeout=30 
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS 
[operating systems] 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows .NET Standard Server" /fastdetect 
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"

Edytowanie pliku Boot.ini

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż pozycję Programy, wskaż pozycję Akcesoria, a następnie kliknij pozycję Notatnik.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.
 3. W polu Wyszukaj w kliknij partycję systemowa, w polu Pliki typu kliknij pozycję Wszystkie pliki, znajdź i kliknij plik Boot.ini, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. Wprowadź zmiany, które chcesz w pliku Boot.ini, a następnie kliknij przycisk Zapisz w menu Plik .

Przykłady zmian, które można wprowadzić, opisano w poniższych sekcjach tego artykułu.

Usuwanie systemu operacyjnego z menu

Aby usunąć system operacyjny z menu, wykonaj następujące kroki:

 1. W Notatniku wybierz wiersz zawierający informacje o systemie operacyjnym, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń w menu Edytuj . Na przykład wybierz następujący wiersz:

  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect

 2. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz.

Modyfikowanie kolejności menu systemu operacyjnego

Aby zmodyfikować kolejność menu systemu operacyjnego, wykonaj następujące kroki:

 1. W Notatniku wybierz wiersz, który chcesz przenieść, kliknij pozycję Kopiuj w menu Edycja , a następnie naciśnij klawisz DELETE.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić wiersz, a następnie kliknij pozycję Wklej w menu Edytuj .
 3. Powtórz krok 1 i krok 2 dla każdego wiersza, który chcesz przenieść, a następnie kliknij pozycję Zapisz w menu Plik .

Modyfikowanie domyślnego systemu operacyjnego

Domyślny system operacyjny to system operacyjny, który jest uruchamiany, jeśli przed upływem limitu czasu nie zostanie dokonany żaden wybór. (Limit czasu to liczba sekund, w których można wybrać system operacyjny z menu przed załadowaniem domyślnego systemu operacyjnego). Aby zmodyfikować domyślny system operacyjny, wykonaj następujące kroki:

 1. W Notatniku zmodyfikuj następujący wiersz, aby zmienić domyślny system operacyjny:

  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

  Aby na przykład zmienić domyślny system operacyjny z Windows Server 2003 na Windows XP Professional, zmodyfikuj następujące elementy

  linedefault=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

  do następujących elementów:

  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINDOWS

 2. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz.

Modyfikowanie limitu czasu

Aby zmodyfikować wartość limitu czasu, wykonaj następujące kroki:

 1. W Notatniku edytuj następujący wiersz, aby zmienić limit czasu (gdzie wartość wynosi 30 sekund):

  timeout=30

 2. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpił problem z zmodyfikowanym plikiem Boot.ini, skopiuj oryginalny plik Boot.ini (wcześniej utworzoną kopię zapasową) do partycji systemowej.