Klient internetowy usługi Teams utknął w pętli logowania

Podczas próby zalogowania się do usługi Microsoft Teams w aplikacji Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari lub Internet Explorer witryna stale zapętla się i nie można się zalogować.

Ten problem występuje, jeśli użytkownik korzysta z funkcji Zaufane witryny w przeglądarce i objawia się nie możliwością dodania adresów URL dla usługi Microsoft Teams do listy witryn, którym powinna ufać przeglądarka. W takiej sytuacji klient internetowy usługi Teams nie może się zalogować.

Rozwiązanie tego problemu wymaga zaktualizowania ustawień przeglądarki. Aby dokonać tej aktualizacji, potrzebne są uprawnienia administratora. Jeśli jesteś administratorem swojej organizacji, do dokonania aktualizacji możesz użyć obiektu zasad grupy (GPO).

Wybierz przeglądarkę z poniższej listy i postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

Microsoft Edge

 1. W oknie Ustawienia aplikacji Edge wybierz pozycję Pliki cookie i uprawnienia witryn>Pliki cookie i przechowywane dane>Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je.

 2. Włącz opcję Zezwalaj witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych plików cookie (zalecane) oraz upewnij się, że opcja Blokuj pliki cookie innych firm jest wyłączona.

  Lub, jeśli chcesz na stałe zablokować pliki cookie innych firm, zrób to w tym samym oknie:

  W tym samym oknie w obszarze Zezwalaj wybierz pozycję Dodaj, aby dodać następujące witryny:

  • [*.] microsoft.com
  • [*.] microsoftonline.com
  • [*.] teams.skype.com
  • [*.] teams.microsoft.com
  • [*.] sfbassets.com
  • [*.] skypeforbusiness.com

  Zrzut ekranu okna „Ustawienia” w aplikacji Edge, pokazującego opcje w elemencie „Pliki cookie i uprawnienia witryn” oraz dodane witryny.

Aby zmienić ustawienia przy użyciu obiektu zasad grupy, wykonaj następujące kroki:

 1. Pobierz i zainstaluj szablon administracyjny programu Microsoft Edge.
 2. Dodaj witryny wymienione w kroku 2. powyżej w obszarze „Microsoft Edge”do Ustawienia zawartości>Pliki cookie dozwolone dla adresów URL, z zakresem zasad obowiązkowych lub zalecanych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienie zasad obowiązkowych lub zalecanych i Ustawienie „Ciasteczka dozwolone dla adresów URL".

Google Chrome

 1. W oknie Ustawienia przeglądarki Chrome, na karcie Prywatność i bezpieczeństwo wybierz pozycję Pliki cookie i inne dane witryny.

 2. W obszarze Witryny, które zawsze mogą korzystać z plików cookie, wybierz pozycję Dodaj i zaznacz pole wyboru Uwzględnij pliki cookie innych firm dla tej witryny.

 3. Dodaj następujące witryny:

  • [*.] microsoft.com
  • [*.] microsoftonline.com
  • [*.] teams.skype.com
  • [*.] teams.microsoft.com
  • [*.] sfbassets.com
  • [*.] skypeforbusiness.com

Aby zmienić ustawienia za pomocą obiektu zasad grupy (ang. GPO):

 1. Pobierz i zainstaluj szablon administracyjny programu Chrome.
 2. Dodaj witryny wymienione w kroku 2. powyżej w obszarze „Microsoft Edge” do Ustawienia zawartości>Pliki cookie dozwolone dla adresów URL.

Program Mozilla Firefox

 1. W oknie Ustawienia przeglądarki Firefox wybierz kartę Zabezpieczenia prywatności&.

 2. Pod opcją Pliki cookie i dane witryn, wybierz Zarządzaj wyjątkami.

 3. W polu tekstowym Adres strony internetowej wpisz następujące adresy URL, a następnie wybierz opcję Zezwól.

  • https://microsoft.com
  • https://microsoftonline.com
  • https://teams.skype.com
  • https://teams.microsoft.com
  • https://sfbassets.com
  • https://skypeforbusiness.com
 4. Wybierz opcję Zapisz zmiany.

Aby zmienić ustawienia za pomocą obiektu zasad grupy (ang. GPO):

 1. Pobierz i zainstaluj szablon administracyjny programu Firefox.
 2. Dodaj witryny wymienione w obszarze „Microsoft Edge” do Pliki cookie>Dozwolone witryny.

Program Safari

Wsparcie dla usługi Teams w przeglądarce Safari znajduje się obecnie w wersji zapoznawczej. Zaktualizuj poniższe ustawienie, a następnie spróbuj uzyskać dostęp do klienta sieci Web usługi Teams:

 1. Wybierz menu Preferencje>Prywatność.
 2. Odznacz ustawienie Zapobiegaj śledzeniu między witrynami.
 3. Zamknij przeglądarkę Safari, a następnie otwórz ją ponownie i przejdź do witryny teams.microsoft.com.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podgląd usługi Teams nie otwiera się w programie Safari.

Internet Explorer

Uwaga

Od 30 listopada 2020 r. klient internetowy Microsoft Teams nie obsługuje już przeglądarki Internet Explorer 11. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź tutaj.

 1. W Panelu sterowania systemu Windows otwórz okno Opcje internetowe.

 2. W oknie Opcje internetowe kliknij pozycję Prywatność, a następnie pozycję Zaawansowane.

 3. Wybierz opcję Zaakceptuj dla Plików cookie strony głównej i Plików cookie innych firm, a następnie zaznacz pole wyboru Zawsze zezwalaj na pliki cookie sesji.

  Zrzut ekranu okna dialogowego Zaawansowane ustawienia prywatności. Pliki cookie własne i innych firm są wybrane jako akceptowalne i zaznaczona jest opcja „Zawsze zezwalaj na pliki cookie sesji”.

  Alternatywnie, wykonaj kroki 4 i 5:

 4. W oknie Opcje internetowe kliknij pozycję Zabezpieczenia>Zaufane witryny>Witryny.

 5. Dodaj następujące witryny:

  • https://*.microsoft.com
  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.teams.skype.com
  • https://*.teams.microsoft.com
  • https://*.sfbassets.com
  • https://*.skypeforbusiness.com

Zastrzeżenie dotyczące innych firm

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, dorozumianych ani żadnego innego rodzaju, w odniesieniu do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.