Zarejestruj się w organizacji, aby korzystać z Azure Active Directory

Zarejestruj się w celu uzyskania Azure Active Directory (Azure AD) lub nowej subskrypcji Microsoft Azure, używając jednej z następujących opcji:

  • Konto Microsoft. Użyj osobistego konta Microsoft, aby uzyskać dostęp do platformy Azure i wszystkich produktów i usług w chmurze zorientowanych na konsumentów, takich jak Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN, Xbox LIVE lub Microsoft 365. Zarejestrowanie się w skrzynce pocztowej Outlook.com automatycznie tworzy konto Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie konta Microsoft.

  • Konto służbowe. Użyj konta służbowego, aby uzyskać dostęp do wszystkich małych, średnich i korporacyjnych usług w chmurze firmy Microsoft, takich jak Azure, Microsoft Intune lub Microsoft 365. Po zarejestrowaniu się w jednej z tych usług jako organizacji usługa Azure AD automatycznie aprowizuje katalog oparty na chmurze, który reprezentuje Twoją organizację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie katalogiem usługi Azure AD.

    Uwaga

    Zalecamy korzystanie z konta służbowego, jeśli masz już dostęp do usługi Azure AD. Należy jednak użyć niezależnie od typu konta skojarzonego z subskrypcją platformy Azure.

Następne kroki