Co to jest tożsamość hybrydowa z identyfikatorem Microsoft Entra?

Obecnie małe i duże firmy w coraz większym stopniu korzystają zarówno z aplikacji lokalnych, jak i aplikacji w chmurze. Użytkownicy wymagają dostępu do aplikacji zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Zarządzanie użytkownikami zarówno lokalnie, jak i w chmurze stanowi trudne scenariusze.

Rozwiązania firmy Microsoft do obsługi tożsamości obejmują zarówno funkcje lokalne, jak i chmurowe. Te rozwiązania tworzą wspólną tożsamość użytkownika na potrzeby uwierzytelniania i autoryzacji w kontekście wszystkich zasobów, niezależnie od lokalizacji. Nazywamy tę tożsamość hybrydową.

Diagram nowego scenariusza hybrydowego.

Tożsamość hybrydowa jest realizowana za pośrednictwem aprowizacji i synchronizacji. Inicjowanie obsługi administracyjnej to proces tworzenia obiektu na podstawie określonych warunków, aktualizowanie obiektu i usuwanie go, gdy warunki nie są już spełnione. Synchronizacja jest odpowiedzialna za upewnienie się, że informacje o tożsamości dla lokalnych użytkowników i grup są zgodne z chmurą.

Aby uzyskać więcej informacji , zobacz Co to jest aprowizacja? i Co to jest aprowizowanie między katalogami?.

Wymagania licencyjne dotyczące korzystania z programu Microsoft Entra Connect

Korzystanie z tej funkcji jest bezpłatne i uwzględniane w subskrypcji platformy Azure.

Następne kroki