Co to są raporty usługi Azure Active Directory?

Raporty usługi Azure Active Directory (Azure AD) zapewniają kompleksowy wgląd w działania w Twoim środowisku. Na podstawie udostępnionych danych można:

  • Określać, jak usługi i aplikacje są wykorzystywane przez użytkowników
  • Wykrywać potencjalne zagrożenia wpływające na kondycję środowiska
  • Rozwiązywać problemy uniemożliwiające użytkownikom wykonywanie pracy

Raporty dotyczące działań

Raporty dotyczące działań ułatwiają zrozumienie zachowania użytkowników w organizacji. W usłudze Azure AD istnieją dwa typy raportów dotyczących działań:

Raport dotyczący dzienników inspekcji

Raport dzienników inspekcji dostarcza informacji na temat aktywności systemu pod kątem zgodności. Te dane pozwalają reagować na typowe scenariusze, takie jak:

  • Ktoś w mojej dzierżawie uzyskał dostęp do grupy administratorów. Kto udzielił tej osobie prawa dostępu?

  • Chcę zobaczyć listę użytkowników, którzy logowali się do określonej aplikacji od momentu jej dołączenia oraz sprawdzić, jak działa aplikacja

  • Chcę wiedzieć, ile operacji resetowania hasła jest wykonywanych w mojej dzierżawie

Jaka licencja usługi Azure AD jest wymagana w celu uzyskania dostępu do raportu dzienników inspekcji?

Raport dzienników inspekcji jest dostępny w przypadku funkcji, do których masz licencje. Jeśli masz licencję określonej funkcji, masz również dostęp do informacji z dotyczącego jej dziennika inspekcji. Szczegółowe porównanie funkcji zgodnie z różnymi typami licencji można zobaczyć na stronie z cennikiem Azure Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcje i możliwości usługi Azure Active Directory.

Raport dotyczący logowań

Raport dotyczący logowań zawiera odpowiedzi na pytania, takie jak:

  • Co to jest wzorzec logowania użytkownika?
  • Ilu użytkowników zalogowało się w ciągu tygodnia?
  • Jaki jest stan tych logowań?

Jaka licencja usługi Azure AD jest wymagana w celu uzyskania dostępu do raportu działań związanych z logowaniem?

Aby uzyskać dostęp do raportu działań związanych z logowaniem, dzierżawa musi mieć skojarzoną licencję usługi Azure AD w wersji Premium.

Dostęp programowy

Oprócz interfejsu użytkownika usługa Azure AD zapewnia dostęp programowy do danych raportów za pomocą zestawu interfejsów API opartych na protokole REST. Te interfejsy API można wywoływać przy użyciu różnych języków i narzędzi do programowania.

Następne kroki