Dokumentacja usługi Azure Advisor

Usługa Azure Advisor skanuje konfiguracje platformy Azure i zaleca zmiany w celu optymalizacji wdrożeń, zwiększenia bezpieczeństwa i zaoszczędzenia pieniędzy.