Wdrażanie modeli uczenia maszynowego w usłudze AKS za pomocą rozwiązania Kubeflow

Azure Blob Storage
Azure Container Registry
Azure Kubernetes Service (AKS)

Pomysły dotyczące rozwiązań

Ten artykuł jest pomysłem na rozwiązanie. Jeśli chcesz, abyśmy rozszerzyli zawartość o więcej informacji, takich jak potencjalne przypadki użycia, alternatywne usługi, zagadnienia dotyczące implementacji lub wskazówki dotyczące cen, daj nam znać, przekazując opinię w usłudze GitHub.

W tym artykule przedstawiono rozwiązanie do wnioskowania w czasie rzeczywistym w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS).

Architektura

Architecture diagram that shows how machine learning models are deployed to Azure Kubernetes Services (AKS).

Pobierz plik programu Visio z tą architekturą.

Przepływ danych

 1. Model uczenia maszynowego jest pakowany do kontenera i publikowany w usłudze Azure Container Registry.
 2. Usługa Azure Blob Storage hostuje zestawy danych szkoleniowych i wytrenowany model.
 3. Platforma Kubeflow służy do wdrażania zadań szkoleniowych w usłudze AKS, w tym serwerów parametrów i węzłów roboczych.
 4. Platforma Kubeflow służy do udostępniania modelu produkcyjnego. Ten krok promuje spójne środowisko między testowaniem, kontrolą i produkcją.
 5. Usługa AKS obsługuje maszyny wirtualne z obsługą procesora GPU.
 6. Deweloperzy tworzą funkcje umożliwiające wykonywanie zapytań dotyczących modelu działającego w klastrze usługi AKS.

Elementy

 • Blob Storage to usługa, która jest częścią usługi Azure Storage. Usługa Blob Storage oferuje zoptymalizowany magazyn obiektów w chmurze dla dużych ilości danych bez struktury.
 • Usługa Container Registry tworzy, przechowuje obrazy kontenerów i zarządza nimi oraz może przechowywać konteneryzowane modele uczenia maszynowego.
 • Usługa AKS jest usługą Kubernetes o wysokiej dostępności, bezpiecznym i w pełni zarządzanym. Usługa AKS ułatwia wdrażanie konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi.
 • Machine Edukacja to środowisko oparte na chmurze, którego można używać do trenowania, wdrażania, automatyzowania i śledzenia modeli uczenia maszynowego oraz zarządzania nimi. Modele umożliwiają prognozowanie przyszłych zachowań, wyników i trendów.

Szczegóły scenariusza

Usługa AKS jest przydatna, gdy potrzebujesz wdrożeń produkcyjnych na dużą skalę modeli uczenia maszynowego. Wdrożenie na dużą skalę obejmuje krótki czas odpowiedzi, skalowanie automatyczne wdrożonej usługi i rejestrowanie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wdrażanie modelu w klastrze usługi Azure Kubernetes Service.

To rozwiązanie używa rozwiązania Kubeflow do zarządzania wdrożeniem w usłudze AKS. Modele uczenia maszynowego działają w klastrach usługi AKS, które są wspierane przez maszyny wirtualne z obsługą procesora GPU.

Potencjalne przypadki użycia

To rozwiązanie dotyczy scenariuszy korzystających z usługi AKS i maszyn wirtualnych z obsługą procesora GPU na potrzeby uczenia maszynowego. Oto kilka przykładów:

 • Systemy klasyfikacji obrazów.
 • Algorytmy przetwarzania języka naturalnego.
 • Systemy konserwacji predykcyjnej.

Następne kroki

Sztuczna inteligencja (AI) — omówienie architektury