Przewodnik po operacjach usługi Azure Kubernetes Services (AKS) z dnia 2

Po wydaniu aplikacji hostowanej Azure Kubernetes Service (AKS) przygotuj się na operacje dnia 2. Operacje z dnia 2 obejmują klasyfikację, ciągłą konserwację wdrożonych zasobów, wdrażanie uaktualnień i rozwiązywanie problemów.

Operacje dnia 2 pomagają:

  • Bądź na bieżąco z wymaganiami dotyczącymi umowy dotyczącej poziomu usług (SLA) lub celu poziomu usług (SLO).
  • Rozwiązywanie problemów z żądaniami pomocy technicznej klienta.
  • Bądź na bieżąco z najnowszymi funkcjami platformy i aktualizacjami zabezpieczeń.
  • Zaplanuj przyszły wzrost.

Wymagania wstępne

W przewodniku operacyjnym Day-2 założono, że wdrożono architekturę punktu odniesienia Azure Kubernetes Service (AKS) jako przykład klastra produkcyjnego.

Współautorzy

Ten artykuł jest obsługiwany przez firmę Microsoft. Pierwotnie został napisany przez następujących współautorów.

Główny autor:

Aby wyświetlić niepubliowe profile usługi LinkedIn, zaloguj się do serwisu LinkedIn.

Następne kroki