Reguła lintera — maksymalna liczba zasobów

Ta reguła sprawdza, czy liczba zasobów nie przekracza limitów szablonu usługi ARM.

Kod reguły lintera

Użyj następującej wartości w pliku konfiguracji Bicep , aby dostosować ustawienia reguły:

max-resources

Rozwiązanie

Zmniejsz liczbę danych wyjściowych w szablonie.

Następne kroki

Aby uzyskać więcej informacji na temat linter, zobacz Use Bicep linter (Używanie lintera Bicep).