Dokumentacja usługi Azure Batch

Usługa Azure Batch wydajnie uruchamia aplikacje o dużej skali w chmurze. Zaplanuj zadania intensywnie korzystające z mocy obliczeniowej i dynamicznie dopasowuj zasoby dla rozwiązania bez zarządzania infrastrukturą.