Dokumentacja usługi Azure Cloud Services (rozszerzona pomoc techniczna)

Dowiedz się, jak przy użyciu usług Cloud Services hostować i uruchamiać wysoce dostępne, skalowalne aplikacje w chmurze i interfejsy API. Pokazuje, jak zarządzać hostami maszyn wirtualnych oraz konfigurować i instalować oprogramowanie oraz stosować względem niego poprawki.