Dokumentacja usługi Azure Cognitive Service for Language

Dowiedz się, jak zintegrować sztuczną inteligencję z aplikacjami, które mogą wyodrębniać informacje, klasyfikować tekst, rozumieć język konwersacji, odpowiadać na pytania i nie tylko.

Wyodrębnianie informacji

Wyodrębnij informacje z tekstu bez struktury za pomocą Language Understanding naturalnych (NLU). Na przykład zidentyfikuj kluczowe frazy lub dane osobowe , podsumowywanie tekstu, rozpoznawanie i kategoryzowanie nazwanych jednostek lub dostosowywanie modelu wyodrębniania jednostek na podstawie zestawu domen.

Podsumowywanie zawartości tekstowej

Podsumowywanie długich dokumentów i transkrypcji konwersacji.

Klasyfikowanie tekstu

Użyj naturalnej Language Understanding (NLU), aby wykryć język lub sklasyfikować tonację tekstu. Dokumenty tekstowe można również sklasyfikować, dostosowując model klasyfikacji do zestawu danych.

Odpowiadanie na pytania

Podaj odpowiedzi na pytania zadawane w tekstach nieustrukturyzowanych przy użyciu naszych wstępnie utworzonych możliwości lub dostosuj pary pytań i odpowiedzi specyficzne dla domeny dla danych, które podajesz.

Omówienie konwersacji

Utwórz własne modele, aby sklasyfikować wypowiedzi konwersacyjne i wyodrębnić szczegółowe informacje z nich w celu spełnienia scenariuszy.

Tłumaczenie tekstu

Użyj neuronowego tłumaczenia maszynowego opartego na chmurze, aby tworzyć inteligentne, wielojęzyczne rozwiązania dla aplikacji.