Udostępnij za pośrednictwem


cursor_after()

Predykat jest uruchamiany na rekordach tabeli, aby porównać czas pozyskiwania danych z kursorem bazy danych.

Uwaga

Ta funkcja może być wywoływana tylko na rekordach tabeli z włączonymi zasadami IngestionTime .

Składnia

cursor_after(Z prawej strony)

Dowiedz się więcej o konwencjach składniowych.

Parametry

Nazwa Typ Wymagane Opis
Z prawej strony string ✔️ Pusty literał ciągu lub prawidłowa wartość kursora bazy danych.

Zwraca

Wartość skalarna typu bool wskazująca, czy rekord został pozyskany po kursorze bazy danych RHS () lubtrue nie (false).

Ta funkcja nie jest obsługiwana w usłudze Azure Monitor