Udostępnij za pośrednictwem


cursor_current()

Pobiera bieżącą wartość kursora bazy danych w zakresie.

Przestarzałe aliasy: current_cursor()

Składnia

cursor_current()

Dowiedz się więcej o konwencjach składniowych.

Zwraca

Zwraca pojedynczą wartość typu string , która koduje bieżącą wartość kursora bazy danych w zakresie.

Ta funkcja nie jest obsługiwana w usłudze Azure Monitor