DATE Typu

Reprezentuje wartości składające się z wartości pól roku, miesiąca i dnia bez strefy czasowej.

Składnia

DATE

Limity

Obsługiwany zakres dat to June 23 -5877641 CEJuly 11 +5881580 CE.

Literały

DATE dateString

dateString
{ '[+|-]yyyy[...]' |
 '[+|-]yyyy[...]-[m]m' |
 '[+|-]yyyy[...]-[m]m-[d]d' |
 '[+|-]yyyy[...]-[m]m-[d]d[T]' }
 • + lub -: znak opcji. - wskazuje BCE, + wskazuje CE (wartość domyślna).
 • yyyy[...]: rok składający się z co najmniej czterech cyfr.
 • [m]m: jeden lub dwa cyfry miesiąca między 01 i 12.
 • [d]d: jeden lub dwa cyfry dnia między 01 i 31.

Prefiks DATE jest niewrażliwy na wielkość liter.

Jeśli literał reprezentuje właściwą datę, usługa Azure Databricks zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT DATE'0000';
 0000-01-01

> SELECT DATE'2020-12-31';
 2020-12-31

> SELECT DATE'2021-7-1T';
 2021-07-01

> SELECT cast('1908-03-15' AS DATE)
 1908-03-15

> SELECT DATE'-10000-01-01'
 -10000-01-01