Funkcja map

Tworzy mapę z określonymi parami klucz-wartość.

Składnia

map( [key1, value1] [, ...] )

Argumenty

  • keyN: wyrażenie dowolnego porównywalnego typu. Wszystkie keyN muszą współdzielić najmniej typowy typ.
  • valueN: Wyrażenie dowolnego typu. Wszystkie valueN muszą współdzielić najmniej typowy typ.

Zwraca

MAPA z kluczami wpisanymi jako najmniej typowy typ keyN i wartości typ najmniej typ typ.valueN

Może istnieć co najmniej 0 pary.

Jeśli istnieje zduplikowany klucz lub klucz NULL, funkcja zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT map(1.0, '2', 3.0, '4');
 {1.0 -> 2, 3.0 -> 4}