BINARY Typu

Dotyczy:zaznacz pole wyboru oznaczone jako yes Databricks SQL check oznaczone tak Databricks Runtime

Reprezentuje wartości sekwencji bajtów.

Składni

BINARY

Limity

Typ obsługuje sekwencje bajtów o dowolnej długości większej lub równej 0.

Literały

X { 'num [ ... ]' | "num [ ... ]" }

num: Dowolna liczba szesnastkowa od 0 do F.

Prefiks X jest niewrażliwy na wielkość liter.

Jeśli literał ciągu szesnastkowego ma nieparzystą długość analizatora poprzedza wartość 0.

Przykłady

> SELECT X'1';
  [01]

> SELECT X'1ABF';
  [1A BF]

> SELECT X'';
  [ ]

> SELECT CAST('Spark' AS BINARY);
  [53 70 61 72 6B]