date_add (days) , funkcja

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Zwraca datę numDays po startDate.

Aby dodać jednostki inne niż dni, użyj date_add(jednostka, wartość, wyrażenie)).

Składni

date_add(startDate, numDays)

Argumenty

  • startDate: Wyrażenie DATE.
  • numDays: Wyrażenie INTEGER.

Zwraca

DATA.

Jeśli numDays wartość ujemna jest ujemnaabs(num_days), są odejmowane od .startDate

Jeśli data wyniku przepełni zakres dat, funkcja zgłasza błąd.

Przykłady

> SELECT date_add('2016-07-30', 1);
 2016-07-31