substring Funkcja

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Zwraca podciąg expr , który zaczyna się od pos i ma długość len. Ta funkcja jest synonimem funkcji substr.

Składni

substring(expr, pos [, len])
substring(expr FROM pos [FOR len] ] )

Argumenty

  • expr: wyrażenie BINARY lub STRING.
  • pos: całkowite wyrażenie liczbowe określające pozycję początkową.
  • len: opcjonalne wyrażenie liczbowe całkowite.

Zwraca

CIĄG.

pos jest oparty na 1. Jeśli pos wartość jest ujemna, początek jest określany przez zliczanie znaków (lub bajtów dla pliku BINARNEGO) od końca.

Jeśli len wartość jest mniejsza niż 1, wynik jest pusty.

Jeśli len funkcja zostanie pominięta, funkcja zwraca znaki lub bajty rozpoczynające się od pos.

Przykłady

> SELECT substring('Spark SQL', 5);
 k SQL
> SELECT substring('Spark SQL', -3);
 SQL
> SELECT substring('Spark SQL', 5, 1);
 k
> SELECT substring('Spark SQL' FROM 5);
 k SQL
> SELECT substring('Spark SQL' FROM -3);
 SQL
> SELECT substring('Spark SQL' FROM 5 FOR 1);
 k
> SELECT substring('Spark SQL' FROM -10 FOR 5);
 Spar