Funkcja transform_values

Dotyczy:zaznacz pole wyboru oznaczone jako yes Databricks SQL check oznaczone tak Databricks Runtime

Przekształca wartości na mapie expr przy użyciu funkcji func.

Składnia

transform_values(expr, func)

Argumenty

  • expr: wyrażenie MAP.
  • func: funkcja lambda.

Zwraca

Mapa, w której wartości mają typ wyniku funkcji lambda, a klucze mają typ expr kluczy MAP.

Funkcja lambda musi mieć 2 parametry. Pierwszy parametr reprezentuje klucz. Drugi parametr reprezentuje wartość.

Funkcja lambda tworzy nową wartość dla każdego wpisu na mapie.

Przykłady

> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> v + 1);
 {1 -> 2, 2 -> 3, 3 -> 4}
> SELECT transform_values(map_from_arrays(array(1, 2, 3), array(1, 2, 3)), (k, v) -> k + v);
 {1 -> 2, 2 -> 4, 3 -> 6}