Funkcja unix_date

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Zwraca liczbę dni od 1970-01-01.

Składnia

unix_date(expr)

Argumenty

  • expr: Wyrażenie DATE.

Zwraca

Całkowitą.

Przykłady

> SELECT unix_date(DATE('1970-01-02'));
 1