SET (databricks SQL)

Ustawia parametr SQL usługi Databricks na poziomie sesji, zwraca wartość istniejącego parametru lub zwraca wszystkie parametry z wartością i znaczeniem.

Składnia

SET
SET [ -v ]
SET parameter_key [ = parameter_value ]

Parametry

 • (brak)

  Zwraca klucz i wartość zmienionych parametrów usługi Databricks SQL.

 • -v

  Wyprowadza klucz, wartość i znaczenie istniejących parametrów usługi Databricks SQL.

 • parameter_key

  Zwraca wartość określonego parametru SQL usługi Databricks.

 • parameter_key = parameter_value

  Ustawia wartość dla danego parametru. Jeśli dla danego parametru istnieje stara wartość, zostanie ona zastąpiona przez nową wartość.

Przykłady

-- Set a property.
> SET ansi_mode = true;

-- List all configuration parameters with their value and description.
> SET -v;

-- List all configuration parameters with a set value for the current session.
> SET;

-- List the value of specified property key.
> SET ansi_mode;
 key    value
 --------- -----
 ansi_mode true