Wdrażanie aplikacji z usługi GitHub na platformie Azure

Poniższe artykuły zapewniają obsługę wdrażania aplikacji z usługi GitHub na platformie Azure.

Azure App Service

Azure Functions

Azure App Configuration

Azure Storage

Azure Container Instances

Azure Kubernetes Service

Azure Pipelines

Szablony usługi Azure Resource Manager

Uczenie maszynowe Azure

Azure Stack