Instalowanie zestawu JDK

Do kompilowania aplikacji Java dla platformy Azure można użyć dowolnego zestawu JDK, chociaż zalecamy użycie zestawu Microsoft Build of OpenJDK.

Ważne

Aktualizacja 30 czerwca 2021 r.: Zulu dla platformy Azure nie otrzymuje już aktualizacji ani pomocy technicznej od 1 stycznia 2022 r. Usługi platformy Azure przeszły na platformę Microsoft Build of OpenJDK dla zestawów JDK 11 i Eclipse Temurin dla zestawu JDK 8. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz End of Aktualizacje, Support and Availability of the Zulu for Azure builds of OpenJDK (Koniec Aktualizacje, pomoc techniczna i dostępność kompilacji platformy Zulu dla platformy Azure w zestawie OpenJDK).