Dokumentacja interfejsu Azure API for FHIR

Interfejs Azure API for FHIR to zarządzany, oparty na standardach interfejs API do obsługi klinicznych danych na temat zdrowia, który umożliwia tworzenie rozwiązań do praktycznych analiz i uczenia maszynowego.