Dokumentacja usługi Azure IoT Edge

Usługa Azure IoT Edge to rozszerzenie usługi IoT Hub. Umożliwia analizowanie danych z urządzeń lokalnie, a nie w chmurze, dzięki czemu można przesyłać do chmury mniej danych, szybciej reagować na zdarzenia i działać w trybie offline.