Dokumentacja usługi Azure Media Services

Usługa Azure Media Services umożliwia tworzenie aplikacji multimedialnych przy użyciu przesyłania strumieniowego na żywo o małych opóźnieniach, kodowania wsadowego, ochrony zawartości/drM oraz dostarczania zawartości strumieniowej milionom osób przeglądających na dowolnym urządzeniu.

Azure Storage

Dowiedz się więcej o blokowych obiektach blob i kontenerach

CDN

Korzystaj z możliwości usługi Azure CDN, aby przesyłać strumieniowo zawartość na dużą skalę z użyciem usług firm Akamai i Verizon albo równoważyć obciążenie na wiele sieci dostarczania zawartości

Event Grid

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Azure Event Grid reagować na odpowiednie zdarzenia

Azure Monitor

Dowiedz się, jak agregować i analizować metryki, dzienniki i ślady. Wyzwalanie alertów i wysyłanie powiadomień lub wywoływanie zautomatyzowanych rozwiązań.

Azure Event Hubs

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Event Hubs pozyskiwać miliony zdarzeń na sekundę z połączonych aplikacji i urządzeń.