Dokumentacja usługi Azure Media Services (wersja 3)

Dowiedz się, jak emitować wydarzenia na żywo, kodować, pakować i przesyłać strumieniowo filmy wideo na żądanie za pomocą usługi Media Services. Samouczki, dokumentacja interfejsu API i inne dokumenty przedstawiające sposób zapewnienia bezpiecznej transmisji strumieniowej materiałów wideo lub audio na żywo lub na żądanie, którą można skalować na potrzeby milionów użytkowników.