Dokumentacja usługi Azure Migrate

Znajdź artykuły ułatwiające odnajdowanie, ocenianie i migrowanie środowiska lokalnego przy użyciu narzędzi w centrum usługi Azure Migrate.