Dokumentacja usługi Azure Open Datasets

Usługa Azure Open Datasets udostępnia wyselekcjonowane i oczyszczone dane — w tym dane pogodowe, spisu powszechnego i dni wolnych — których po minimalnych przygotowaniach można używać na potrzeby wzbogacania modeli uczenia maszynowego.