Konfigurowanie przekazywania DNS w klastrze usługi Azure Red Hat OpenShift 4

Aby skonfigurować przekazywanie DNS w klastrze usługi Azure Red Hat OpenShift, należy zmodyfikować operator DNS. Ta modyfikacja umożliwi zasobnikom aplikacji działającym wewnątrz klastra rozpoznawanie nazw hostowanych na prywatnym serwerze DNS poza klastrem. Te kroki są udokumentowane w przypadku platformy OpenShift 4.6 tutaj.

Jeśli na przykład chcesz przekazać dalej wszystkie żądania DNS dla *.example.com, które mają zostać rozpoznane przez serwer DNS 192.168.100.10, możesz edytować konfigurację operatora, uruchamiając polecenie:

oc edit dns.operator/default

Spowoduje to uruchomienie edytora i można go zastąpić spec: {} następującymi elementami:

spec:
 servers:
 - forwardPlugin:
     upstreams:
     - 192.168.100.10
   name: example-dns
   zones:
   - example.com

Zapisz plik i zamknij edytor.

Następne kroki

Więcej informacji na temat przekazywania DNS dla usługi OpenShift 4.6 można znaleźć tutaj.