Dokumentacja usługi Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny

Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny to usługa relacyjnej bazy danych oparta na aucie bazy danych Postgres typu open source. Jest to w pełni zarządzana baza danych jako usługa, która może obsługiwać obciążenia o znaczeniu krytycznym — z przewidywalną wydajnością, zabezpieczeniami, wysoką dostępnością i dynamiczną skalowalnością.

Serwery — Azure Database for PostgreSQL — serwer elastyczny

Omówienie

Co nowego