Dokumentacja usługi Azure SQL Server Stretch Database

Dowiedz się, jak usługa SQL Server Stretch Database umożliwia przejrzystą i bezpieczną migrację zimnych danych do chmury platformy Azure. Możesz skonfigurować ekonomiczny dostęp dla baz danych z rzadko używanymi danymi bez konieczności wprowadzania zmian w istniejących zapytaniach i aplikacjach.