Dokumentacja usługi Azure Storage

Usługa Azure Storage obejmuje magazyn obiektów, plików, dysków, kolejek i tabel. Istnieją również usługi dla rozwiązań magazynu hybrydowego oraz usługi umożliwiające transfer, udostępnianie i wykonywanie kopii zapasowych danych.

Rozwiązania magazynu w chmurze

Rozwiązania magazynu hybrydowego

Operacje na danych