Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrożenia biblioteki Microsoft.Compute/diskAccesses

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla elementu Microsoft.Compute/diskAccesses. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-07-02

Zaktualizowano:

2022-03-02

Zaktualizowano:

2021-12-01

Zaktualizowano:

2021-08-01

Zaktualizowano:

2021-04-01

Dodano:

Zaktualizowano:

2020-12-01

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian