Dziennik zmian wersji interfejsu API na potrzeby wdrożenia elementu Microsoft.DataShare/accounts/shares/invitations

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla elementu Microsoft.DataShare/accounts/shares/invitations. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2021-08-01

Zaktualizowano:

2020-10-01-preview

Zaktualizowano:

2020-09-01

Dodano:

Zaktualizowano:

2019-11-01

Zaktualizowano:

2018-11-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian