Dziennik zmian wersji interfejsu API dla wdrożenia aplikacji Microsoft.HybridNetwork/devices

W tym artykule opisano właściwości, które uległy zmianie w każdej wersji interfejsu API dla aplikacji Microsoft.HybridNetwork/devices. Obejmuje tylko właściwości, które są dostępne podczas wdrożeń.

2022-01-01-preview

Zaktualizowano:

2021-05-01

Zaktualizowano:

2020-01-01-preview

Najstarsza wersja śledzona w dzienniku zmian